DISCLAIMER De website www.viyorecuperation.com is de exclusieve eigendom van Viyo International NV.
De website heeft tot doel om algemene informatie te verstrekken over Viyo, het bedrijf, diens producten en diensten. Er wordt geen advies gegeven over dierengezondheid en evenmin over voeding. Voor vragen, aanvullende informatie of advies met betrekking tot producten en diensten van Viyo kunt u contact opnemen met uw dierenarts, of rechtstreeks met Viyo International via info@viyo.com of via het formulier op deze website. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Viyo International streeft ernaar om steeds accurate en bijgewerkte gegevens op www.viyorecuperation.com aan te bieden. Als gevolg van de voortdurende en snelle ontwikkelingen in haar activiteiten en producten kan Viyo International echter geen garanties geven omtrent de accuratesse van de aangeboden informatie. Gebruikers verklaren zich ermee akkoord dat betreding en gebruik van www.viyorecuperation.com en de inhoud ervan voor eigen risico geschiedt. Noch Viyo International noch andere partijen betrokken bij de totstandkoming, productie of levering van www.viyorecuperation.com kunnen aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, incidentele schade of gevolgschade, of verplicht worden tot aanvullende schadevergoeding welke voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik of niet kunnen gebruiken van www.viyorecuperation.com, of mogelijke fouten of omissies in de inhoud daarvan. Met uw toegang tot deze website en het doorbladeren ervan verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden die erin zijn opgenomen. Viyo International geeft geen garanties ten aanzien van de geschiktheid van de website of inhoud ervan voor gebruik in alle landen van de wereld. Uw gebruik van de website is voor uw eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke plaatselijke wetgeving, waarbij u zich dient te bedenken dat toegang tot deze website door bepaalde personen en in bepaalde rechtsgebieden in strijd kan zijn met de wet.
PRIVACYVERKLARINGPersoonlijke informatie die u vrijwillig heeft verstrekt en die kan worden gebruikt om u te identificeren, waaronder, maar niet beperkt tot uw naam en e-mailadres, wordt veilig opgeslagen en dient uitsluitend voor intern gebruik door Viyo International. Dergelijke informatie zal nooit worden verkocht, gedeeld, of op enige andere wijze verspreid aan derden buiten Viyo International, de directe werknemers van de onderneming of anderen met wie Viyo International een privacyovereenkomst heeft afgesloten. Hoewel wij algemeen aanvaarde industriële normen in acht nemen om de persoonlijke gegevens die aan ons worden toevertrouwd zowel tijdens de overbrenging als na ontvangst te beschermen, biedt helaas geen enkele methode 100% zekerheid. Ondanks ons gebruik van commercieel aanvaardbare middelen ter bescherming van uw gegevens kunnen wij over de absolute veiligheid daarvan derhalve geen garantie bieden. In elk geval behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens openbaar te maken waar dat door de wet is vereist en indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor de bescherming van onze rechten en/of om te voldoen aan een juridische procedure, gerechtelijke beschikking of wettelijk proces ingesteld in verband met onze website.VERZAMELING VAN GEGEVENS VAN KINDEREN Viyo International verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Ben je jonger dan 13 jaar, stuur ons dan in geen geval persoonsgegevens van welke aard ook. Als een kind van onder de 13 ons persoonsgegevens heeft verschaft kan een ouder of voogd die informatie laten verwijderen door ons te e-mailen op info@viyo.com of contact met ons op te nemen.
COOKIES“Cookies” zijn gegevensbestanden die door een website naar uw computer worden gestuurd wanneer u die website bezoekt. De informatie opgeslagen in dergelijke gegevensbestanden stelt onze website in staat om uw gebruik ervan efficiënter en nuttiger te maken. Onze website gebruikt cookies voor verscheidene doeleinden. Wij maken gebruik van cookie-technologie om niet-persoonlijke informatie te verzamelen van online bezoekers met het doel om websitegebruik en trends te monitoren, de kwaliteit van viyorecuperation.com te verbeteren en u een website-ervaring op maat aan te kunnen bieden. Daartoe wordt een 'cookie' opgeslagen op uw computer. Via de browserinstellingen op uw computer kunt u cookies verwijderen of blokkeren. Wij wijzen u erop dat dat in sommige gevallen echter van invloed kan zijn op de gebruiksmogelijkheden van viyorecuperation.com. WIJZIGINGEN Deze disclaimer/dit privacybeleid kan op elk gewenst moment en met of zonder voorafgaande mededeling door ons worden gewijzigd. In geval van belangrijke wijzigingen in de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of in deze disclaimer/dit privacybeleid, zullen wij daarover een mededeling plaatsen op viyorecuperation.com. CONTACT MET ONS OPNEMEN Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer/dit privacybeleid kunt u ons e-mailen op info@viyo.com.